Jövő

KÖVETKEZŐ IDŐSZAK

Az Ipari inkubációs központ fő tevékenységek: 

A szükségletfelmérés alapján egy 1500 m2 szolgáltató csarnok épül.
Versenyképes áron alapanyag beszerzést, automatikus működésű raktározást, integrált gépszolgáltatásokat, bérleti lehetőségeket biztosítunk a kezdő és fejlődő vállalkozások részére.
A projekt keretében elsősorban a fémipari, bútoripari, infokommunikációs és szolgáltatási szakágakból érdeklődők közül legalább 10 vállalkozást szorosan nyomon kísérünk, fejlesztünk, inkubálunk, betelepítünk és legalább évi 150-200 szolgáltatást biztosítunk részükre, illetve 1000-2000 főt érintve.
Együttműködési megállapodást kötünk több kapcsolódó intézménnyel: felsőfokú oktatási intézmény, kutatóintézet, vállalkozásfejlesztő szolgáltatók, és segítségükkel együtt fejlesztési terveket dolgozunk ki illetve valósítunk meg a fejlesztendő cégekkel közösen.
Az induló vállalkozásoknak megfelelő piaci kapcsolatok szervezését és a piaci igényeknek való műszaki, szervezési, pénzügyi, kommunikációs megfelelés biztosítását kell megoldanunk.
A versenyképesség elérése érdekében felkészítjük a vállalkozókat a minőségi és hatékonysági követelmények érvényesítésére.
A szolgáltatások nyújtására való felkészülés során (módszertan és eljárásrend, távoktatási tananyag elkészítése és tutorok felkészítése, inkubációs szolgáltatások kialakítása) magas felkészültségű és motivációval rendelkező szaktanácsadói kör kerül kialakításra, akik képesek hasznos segítséget nyújtani a kezdőknek és a megfelelő szakmai információkkal rendelkeznek.
Széles körű informatikai és ezen belül üzleti környezet fejlesztésével összefüggő hardware és software fejlesztést tervezünk.

Szakmai követelmények:

 • a betelepülő vállalkozások számára: a preinkubációs folyamat során bizonyítják a személyes képességeiknek a vállalkozóvá válás követelményeinek való megfelelőségét,
 • a szaktanácsadók számára: az adott szakmai területeken (1. vállalkozási formák és szabályozások, 2. üzleti tervezés, 3. személyi- és munkaügy, 4. adózás és pénzügyi ismeretek, 5. üzemszervezés, vezetés, 6. marketing és piaci érvényesülés, 7. információ-gazdálkodás) a tananyagok teljes és magas fokú ismerete.

Célcsoport


A Kristály Vállalkozói Inkubátorház – Inkubációs Központ célcsoportjai:

A megcélzott célcsoport lehatárolása:

 • elsősorban a feldolgozóiparban működött vagy tervezetten működő és kezdő vállalkozások, illetve
 • a kezdő turisztikai szolgáltatók és az ahhoz kapcsolódó működő és kezdő vállalkozások.

A célcsoport indokoltsága:

A statisztikák is jól mutatják, hogy a vállalkozások száma 1000- 2000 (fő, vagy vállalkozás) körüli létszámban ingadozik, csökken és nő a piaci értékesítési feltételektől függően. Elsősorban ők a célcsoport a helyi vállalkozások fejlesztése érdekében, ezek többségében külsősként is igénybe vehetik szolgáltatásainkat.

A célcsoport összetétele: az előzetes felmérések alapján

 • többszörösen kezdő vállalkozások
 • termelő tevékenységek esetén elsősorban férfiak, szolgáltatási tevékenységeknél elsősorban nők
 • egyéni tevékenységeket kedvelő, de jelentős számban iparszerű termelési tapasztalatokkal is rendelkezők
 • középfokú végzettséggel rendelkezők
 • Tata, Tatabánya és Komárom térségeikben lakók.

Fejlesztési terület


A továbbfejlesztés legfontosabb területei:

– az inkubátorház mellett az inkubációnak a tatai, tatabányai, komáromi  iparterületekre történő vállalkozói együttműködések kiterjesztésével az inkubátorház és telephelye ipari inkubációs központtá fejlesztésével úgy, hogy az inkubátorház irodaház jellege tovább erősödjön és az új telephelyen a termelő tevékenységeknek biztosítson szolgáltatásokat,
– az inkubáció további mélységeinek kidolgozása, annak feltételeinek megteremtése, kockázati tőkével „beszállni” az ígéretes vállalkozásokba, szakmai együttműködések és közös vállalatok,
– közös fejlesztési projektek kidolgozása és megvalósítása.

Struktúra


A KRISTÁLY vállalkozói inkubátorház és IPARI INKUBÁTOR KÖZPONT tevékenységi struktúrája 

 A nyújtott új, fejlesztendő szolgáltatások

– iparjogvédelmi tanácsadás, segítség: az adott tevékenységhez kapcsolódó szükséges szakértők megkeresése és felkérése, foglalkoztatása, amelyhez egy folyamatosan segítséget biztosító kolléga, kapcsolt munkakörben történő alkalmazására kerül sor, 2-3 magasan képzett és tapasztalt szakértővel való folyamatos kapcsolatokon keresztül,
– minőségbiztosítási tanácsadás és szolgáltatások közvetítése: szintén kapcsolt munkakörben az egyik főállású kolléga szervezésében információs tanácsadási szolgáltatás keretében 4-5 magasan képzett és tapasztalt szakértővel, szakértő szervezettel való folyamatos kapcsolatokon keresztül,
– piaci beszállítói tanácsadás és kapcsolatépítés: a folyamatosan bővítendő kapcsolatrendszeren belül, illetve konkrét keresési feltételek mentén direkt kapcsolatfelvétel ösztönzésével, a vállalkozó segítségével, megbízásából új piaci beszállítói kapcsolatok keresése és megszervezése jelenthet komoly előrelépést a kezdő fejlődő vállalkozások számára. Ez az egyik legfontosabb tevékenységünk, melyet szervezetten és folyamatosan szükséges ellátni;
– innovációs kapcsolatépítés, a megfelelő, azt igénylő vállalkozóknak az illetékes szervezetek (egyetem, kutatóintézet, stb.) felkutatása és bevonása az adott fejlesztési probléma megoldásába;
– képzési, munkaügyi tanácsadás, amely a vállalkozó és alkalmazottainak igényeihez igazodó elérhető és szükséges képzésekhez, átképzésekhez igénybe vehető munkaügyi szolgáltatásokat juttatja el a vállalkozókhoz;
– vállalkozói kulcskompetenciák felmérése, fejlesztése: olyan új szemléletű európai színvonalú szolgáltatási csomag, amely a már vállalkozó és az azt tervező egyének számára ad képet személyes adottságaikról, fejlesztendő, fejleszthető képességeikről és készségeikről, amelyek alapján egyéni fejlesztési programok is összeállíthatók, természetesen ehhez a vállalkozó cégének javasolt kompetencia-fejlesztése is megvalósítható;
– kapcsolódó, beszerző -és raktározási lehetőségek, bérelhető terek;
– a szervezet működtetéséhez szükséges irodai berendezések, számítástechnika, bútorok, szoftverek;
– vállalkozásfejlesztési szakmai irodalom, vállalkozási kulcskompetenciák fejlesztésére alkalmas e-learning tananyag, preinkubációs és inkubációs módszertan, távképzési rendszer;
– virtuális inkubátorház működtetéséhez szükséges módszertan, technikai háttér, 3 nyevű tananyagok, marketinganyagok, szakemberek, üzleti, szakmai kapcsolatok

 Támogatjuk betelepíteni:

 • Tudományos kutatási, fejlesztési eredmények hasznosítását
 • Infokommunikációs termelési tevékenységek
 • Gépgyártás
 • Merchandising termékek termelése
 • Bútorgyártás
 • Belsőépítészet
 • Üzlet, iroda, raktár berendezések
 • Hotelberendezések
 • Egyéb feldolgozóipari tevékenység
 • Fémfeldolgozási termék gyártása
 • Gumi-, műanyag termék gyártása
 • Textília gyártása, megmunkálása Turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Létrejövő kapacitások


Létrejövő kapacitások a meglévő, döntően irodai szolgáltatásokat nyújtó inkubátorház közelében: 

ÚJ IPARI ÉPÜLET:

1500 nm új csarnok építése, modern hang és hőszigetelés, modern költséghatékony építési rendszer

Új műszaki, szakmai szolgáltatások eszközök:

A tervezett szolgáltatások nem csak önmagukban, hanem komplexitásukban is különlegesek és egyediek.

– Rajz olvasás, nyomtatás: Autocad, Archicad program

  Tervezés és formatervezés

 • Tervek illesztése más ágazatok terveivel: – Költségvetés készítés
 • Gyártási dokumentáció készítése
 • Anyagszükséglet optimalizálása
 • Post processing:
 • Alkatrészgyártás
 • Szabászat
 • Élzárás
 • CNC megmunkálás
 • Vasalatok, él anyagok, rezsianyagok, árusítása
 • Tárgyaló
 • Bérelhető műhelyterület
 • Proximiti kártyával zárható biztonságos szerszámtároló szekrények
 • Üzlettér
 • Szerelvény raktár
 • Szociális blokk
 • Tervező és tárgyaló tér
 • A4 A3 színes nyomtatók

Asztalos és kárpitos üzemterek:

Automata alapanyagraktár integrált táblafelosztó géppel. Raktározás a jelenleg ismert legmagasabb szinten, az etikett felhelyezése teljesen automatikusan;
Táblafelosztó gép, CNC fúró, formatizáló központ, automata élzáró;
Teszt és anyagvizsgáló labor.

CNC habvágó és szivacsvágók és profilozógépek:

Hab-szivacs formák vágására alkalmas gépek, tetszőleges 2D, 3D mintázatokat képes kialakítani, melyekből különböző hab-szivacstermékeket, matracokat, székeket, üléseket, ágyakat, látványelemeket lehet gazdaságosan gyártani a kárpitos és asztalos vállalkozók, autógyári beszállítók, továbbá hotelek-üzletek- irodák- lakások belsőépítészei számára. Horizontális -és vertikálisvágógépek a hab-szivacs tömb vízszintes és függőleges vágására alkalmasak. A tömb formában hatékonyabban szállítható és tárolható alapanyag fajlagosan olcsóbb áron beszerezhető, értékesíthető. Hab-szivacs tömb adott formára vágását végzi, hulladék nélkül. Különböző profilok, zónák előállításához gazdaságos megmunkálásához különböző szerszám szükséges.

Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltatásaink K+F+I projektek kiválasztása és támogatása érdekében:

 Regionális, országos és nemzetközi szakmai rendezvények szervezése, illetve ezeken való részvétel biztosítása (szakmai vásárok, üzletember találkozók, innovációs hálózatépítés, szakmai kurzusok, konferenciák, partnerkeresés).

 • Műszaki és gazdasági szaktanácsadás, szakértői hálózat
 • Projektgenerálás és projektmenedzsment szolgáltatások
 • Üzleti partner keresése, potenciális vásárlók és forgalmazók felkutatása
 • Befektető keresése – forrásbevonás, forrásszerzés
 • Szellemi termékek újdonságvizsgálata, értékelése
 • Iparjogvédelmi és szerzői jogi tanácsadás, szabadalmi, védjegy bejelentések lebonyolítása
 • Piackutatás, piaci potenciál vizsgálata
 • Innováció marketing
 • Üzleti és hasznosítási terv, megvalósíthatósági tanulmány készítése
 • Innovációs stratégia összeállítása
 • Kutatási megbízások ösztönzése, szerződések előkészítése
 • Erőforrás-menedzsment

A pályázatban feltüntetett CNC gépek, automata és intelligens technológiák üzemeltetésére pályázatot írunk ki, mivel azokhoz speciális szakképzettségre van szükség és a munkavédelmi előírások betartása fontos feltétel.

A pályázati kiírásban úgy határozzuk meg a bérleti díjakat, hogy azok az „együttműködés” eredményeként a szolgáltatások áraiban, a „regionális hálózatba” szerveződő több száz induló és erősödő és kisvállalkozás /bútorgyártó, asztalos, kárpitos, formatervező, belsőépítész, matracgyártó, dekoratőr stb., folyamatosan megkapják a versenyképességükhöz szükséges árkedvezményeket és szakmai támogatásokat.

Ezek a hálózatok gyorsan és tartósan kötődnek regionálisan a gazdasághoz és társadalomhoz. A beágyazódás miatt a hálózatot alkotó fontosabb cégek bázisa a térségben lévő ipari parkokban van, ott születnek a döntések, ott készülnek a vezértermékek. A regionális hálózatok modelljének magját az iparág versengő vállalatai, illetve hálózataik alkotják. Létrehozásának mozgatója a hálózat tagjai működésének input feltételei és a kereseti feltételek. Környezeti feltételei közül legfontosabbak az üzleti partnerek, kapcsolódó iparágak gazdálkodói és támogató intézmények, egyetemekkel való együttműködés.
Az így létrejövő hálózatok működésének célja a termelékenység együttesen és tagonként is mérhető növekedése, az innováció gyakorlati alkalmazása. Eredménye lesz az új vállalkozások alapítása, megerősödése, tevékenységük bővülése.

A hálózat jellemzői:

 • hálózatban közreműködők térbeli közelsége
 • azonos kulturális és helyi identitás
 • személyes kapcsolattartás könnyebbsége.

A hálózat előnyei:

 • általános költségek csökkenthetők
 • a regionális versenyképesség javul, a gazdasági teljesítmény növekszik
 • helyi foglalkoztatás növelése
 • helyi identitás megerősödése
 • fenntarthatóság biztosítása.

Szakértői csapat


HUMÁN KAPACITÁSOK, SZAKÉRTŐI CSAPAT

Szakmai, vállalkozásfejlesztései inkubációs fázisba kerülő cégek kiválasztására javaslatot a menedzserek és a kapcsolódó szakértők teszik meg.
A két ügyvezető Dr Somogyi Gabriella és Kalo Tamás a cég alapításától több sikeres projekt végrehajtásán keresztül alakítják munkamódszerüket.
Az inkubációs tevékenységeket a tulajdonosok iránymutatásai és az ügyvezetők javaslatai segítségével az inkubátormenedzser Farkas Károly kezdeményezi, irányítja, hangolja össze.
Szakértő testületként biztosítjuk a személyes közreműködést, szakértői szolgáltatásokat és személyes mentori tevékenységet.

Helyszínek:

2836 Baj, 042/11/A hrsz-ú ingatlan fióktelephelyül szolgál a Kristály Inku Korlátolt Felelősségű Társaságnak,  ott működik a „klasszikus” inkubátorház.

2890 Tata, 2158/107 hrsz-ú ingatlan fióktelephelyül szolgál a Kristály Inku Korlátolt Felelősségű Társaságnak ott működhet a megvalósuló termelési, ipari inkubációs központ.

Projekt jellemzői


A legfontosabb egyedi jellemzői a Kristály inkubátor tervezett projektjének

Az inkubátorház szakmai profilja szerteágazó, de néhány fő szakmai tevékenységre fokuszál:

A fejlesztés elsősorban a „berendező-iparra” fókuszál. Elsősorban az ipari parkokba települt és települő gyárak, a szállodaláncok, bevásárlóközpontok, benzinkutak, illetve kórházak, iskolák komplex belső építészeti tervezése, marketing alapú design, látványtervezés, reklámfelületek kialakítása stb. szakmai körökre, amelyben a fémmegmunkáló és bútoripari gyártók, szakmák komplex együttműködését szervezi több helyi, térségi céggel együttműködve, amelyek „megvetették lábukat” az európai piacokon és a közel keleten.

A kisebb kárpitos és asztalosipari vállalkozások fejlesztése mellett a kapcsolt és partner vállalkozások számára piacfejlesztést is és beszállítókat is szervezünk.

A munkavállalóból vállalkozás típusú inkubációs tevékenységeket is vállaljuk.

A nagyobb közös akciókhoz, közös vállalások, ajánlatok kidolgozásához biztosítunk helyszínt, eszközöket feltörekvő, kezdő belsőépítészeti vállalkozásoknak, a klaszterműködés jellegzetességei szerint kedvezőbb árubeszerzést és más szolgáltatásokat tudunk elérni közösen, az alapanyag raktár és a tervezőmérnökök segítségével.

A már működő jelentős export teljesítménnyel rendelkező szakmai együttműködő cégcsoporttal a már működő és kezdő vállalkozóknak a saját exportpiacaira való bejutásukat is segítjük az integrációval, így a saját exportkapacitását is növelheti mindegyik kkv.

Az előzetesen jelzett géplistából csökkentésre kerültek az informatikai szoftver hardver eszközök (második ütemben) mert az elérhető, lehetséges betelepülő 14 vállalkozás körében végzett egyeztetések során elsősorban termelő kapacitásokat és minőség ellenőrző labor létesítését jelöltek meg, mint hiányzó, segítséget jelentő fejlesztéseket.
Alapvetően piaci meghatározottságú fejlesztéseket, piaci kapcsolatokkal bíró, illetve piacképes termékeket előállító új, és növekedés-képes vállalkozásokat támogatunk.

 Új műszaki, szakmai szolgáltatásaink

 Tervezés és formatervezés

– Tervek illesztése más ágazatok terveivel
– Költségvetés készítés
– Gyártási dokumentáció készítése
– Anyagszükséglet optimalizálása
– Post processing: Gyártási dokumentációból a gépek számára feldolgozható programok készítése.
– Alkatrészgyártás
– Villanyszerelés: A mai modern bútorok gyakran tartalmaznak integrált LED világítást. Ezek beszerelését gyakran az asztalosok saját szakállukra elvégzik. Ezzel szemben mi szakképzett villanyszerelőket és érintésvédelmi szakvélemény kialítására alkalmas vállalkozásokat biztosítanánk ehhez.
– Szabászat
– Élzárás
– CNC megmunkálás
– Vasalatok, él anyagok, rezsianyagok, árusítása

Asztalos és kárpitos üzemterek:

  Raktárra integrált CNC táblafelosztógép
– Automata élzárógép
– CNC fúró formatizáló központ
– CNC habszivacs formavágógépek

-Tárgyaló: nem konferenciatermek, inkább mintadarabok megtekintés utáni megbeszélésekre, tervek átbeszélésére, 4-6 fő kulturált egyeztetésére alkalmas asztalok, akár az üzemtértől csak paravánnal elválasztva, interneteléréssel, hozzáféréssel a központi nyomtatókhoz.

– Bérelhető műhelyterület, raktár
-Proximiti kártyával zárható biztonságos szerszámtároló szekrényekkel, tökéletesen vízszintes padozattal, nagyméretű szorítókkal, nagy belmagassággal. Olyan hely, ahol akár nagyobb térfogatú, vagy összetett bútor együttesek, is összeállíthatóak vagy bemutathatóak, szállítás csomagolás idejéig (maximum néhány napig), tárolhatóak. Olyan rugalmasan bérelhető, akár több vállalkozás számára is közösen használható munkatér, mint egy internetkávézó asztalosokkal, kárpitosokkal, tervezőkkel, stb.

– Üzlettér
– Alapanyag és szerelvény raktár

Szociális blokk

Tervező és tárgyaló tér: A4 A3 színes nyomtatók

A startupok kiválasztása:

Ütőképes csapat: a jó csapat többnyire egymást kiegészítő kompetenciájú, elkötelezett nagy teherbírású emberekből áll.

Tárgyalóképes angol nyelvtudás: legalább a céget képviselő személy részéről.

Nagyfokú motiváció: ha a jelentkezők a projektet kvázi másodállásként fogják fel, nem szívesen áll velük szóba egyik inkubátor sem.

Kezeljük angyalként a hitelezőnket 

A kiválasztás során elsősorban azt mérik fel, hogy a projektgazda mennyire van tisztában az ötletének főbb paramétereivel (mire ad megoldást, kik a potenciális vevők, hogyan éri el őket, kik a versenytársak stb.), és előny, ha üzleti modellt és/vagy pénzügyi tervet tud bemutatni.

Üzletviteli, gazdasági és jogi szolgáltatások:

(előzetes egyeztetés alapján, külön térítés ellenében)

– Pályázati monitoring
– Pályázatok megírása
– Gazdasági partnerkeresés
– Vállalatok alapításának ügyintézése
– Cégbírósági egyedi ügyintézés
– Jogi tanácsadás 3 óra keret felett
– Jogi ügyvitel
– Adótanácsadás a 3 óra keret felett
– Vámtanácsadás a 3 óra keret felett
– Minősítési ügyintézés
– Szabadalmi ügyintézés
– Minőségbiztosítási feladatok ellátása
– Piackutatás
– Marketingfeladatok elvégzése
– Kereskedelem és kereskedelem-közvetítés
– Unión belül végezhető tevékenységek ügyintézése
– Belföldi szállítmányozási és EKR tanácsadás
– Vámügyintézés
– Oktatás, tréning (jogi környezet megváltozása, csapatépítés, kommunikáció, stb.)
– Számviteli tanácsadás
– Könyvvizsgálat
– Üzleti tervezés
– Projektmenedzsment

TERMELŐ KAPACITÁSOK BÉRLETE AZ INKUBÁTORHÁZBA TELEPÜLT FIATAL, VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

A csarnok, részei, eszközei pályázat útján lesz hasznosítva.

A megvásárolható eszközök különböző hasznosításának eldöntése, az árak megállapítása a minimálisan elvárt térítésekre alapozódnak. Az eddigi információk alapján, a tervezhető minimális összegekkel kalkulálunk az üzleti tervben.

Az új épület és eszközök hasznosítása tekintetében az eddigi tevékenységek mellett az új szolgáltatások 3 fő csoportja:

 • Épület és eszköz bérbe adása
 • Inkubátor szolgáltat a kezdő és fejlődő vállalkozások felé
 • Közös vállalkozás, az inkubátor és a kezdő vállalkozó együttesen termel, szolgáltat a megrendelők felé.

A 3 forma mindegyikének kölcsönösen ösztönző erejének és rentabilitásának kell lennie.

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot.

Kapcsolatfelvétel

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Megszakítás