Jövő

TUDÁSTRANSZFER: TECHNOLÓGIAI INKUBÁCIÓS KÖZPONT

Olyan inkubációs szolgáltatások fejlesztése, amelyek nagyban hozzájárulnak a tudás- és technológiaigényes már működő és fejlődésben lévő vállalkozásokat erősítő, azokat a nehézségeken átsegítő környezet megteremtéséhez, a nemzetközi piacra lépéshez szükséges tudás, kapcsolati háló, üzleti előrehaladás lehetőségének megteremtéséhez.

A létrejövő kapacitások a meglévő döntően irodai szolgáltatást nyújtó inkubátorház közelében – az Inku 1.0.sikeres pályázatára alapozva – nyújt támogatást a kezdő és fejlődésben lévő  kis-közép vállalkozásoknak.

2018-ban a Kristály Inku Kft. Támogatási kérelmet nyújtott be a GINOP-1.1.1-18 azonosító számú, vállalkozói és ipari inkubációs szolgáltatások fejlesztésének támogatása című pályázati felhívásra. A támogatási kérelem a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében 193 808 875 Ft támogatást nyert. Támogatás segítségével a Kristály Inku Kft. alkalmazotti létszámát a jelenleg kedvezőtlen gazdasági környezetben is meg tudja tartani és további új munkahelyeket teremt. Olyan szakemberek csatlakoznak a menedzsmenthez, akik folyamatosan tudnak további 20-30 kezdő vállalkozásnak gyakorlati oktatásokat és megfelelő szintű szakmai tanácsadást nyújtani, mintát mutatni, felkészülésüket segíteni.

Inkubációs szolgáltatásbővítés és fejlesztés 2020 Tata – GINOP-1.1.1-18-2018-00004 projekt

 

A KRISTÁLY INKU Kft  jelenleg 21 állandó és kb 35-40 partner (szolgáltatást igénylő, kapcsolódó és partner) KKV-val és egyéni vállalkozóval áll kapcsolatban.

A korábban tervezett virtuális szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetőségekkel rendelkezünk, de az erre vonatkozó igények nem állandóak, hektikusak, olyan általános információs, (vállalkozói, üzleti tervezési, adózási, stb.) igényeket képviselnek, amelyre vonatkozó szolgáltatások is az általánosság szintjén maradnak. Ezeket az igényeket a partner cégek felé ellátjuk, de a tevékenységünk ennél sokkal mélyebb szakmai, piaci, technológiai jellegű szolgáltatásokat képvisel, amelyeket a betelepült és tevékenységében különböző szinteken lévő cégekkel  együttműködve folyamatosan fejlesztjük a szolgáltatásainkat is.

A „berendezés-ipari” ágazatban további beruházásokra, fejlesztésekre van szükség. A kapcsolataink mutatják, hogy több nagyobb vállalkozások kapacitáshiánnyal küzdenek és további „berendezésipari”, kárpitos-, fémipari, bútoripari tevékenységekre, installációs, kiszolgáló és látványkommunikációs reklámfelület gyártására, összeszerelésére, bevásárlóközpontok, benzinkutak, éttermek, stb. területeken valamint a szállodák és a kapcsolódó egészségügyi szolgáltatásokat erősítő berendezések területén fejlesztésekre van lehetőség.

Speciális, szűkített inkubációs tevékenységet alakítottunk ki, amely sikeresen erősíti a jelentkezőket. A piaci igényeket 3-4 fővállalkozó céggel együttműködve az európai multik és az arab országok köréből folyamatosan növekvő mértekben közvetítjük. Jelenleg 8-10 milliárd Ft értékű összes igénnyel számolhatunk, de az arab országok közül pl. csak Katar a foci vb miatt több száz szállodát épít, amelyhez folyamatosan kiajánlásokat konzorciumi ajánlatokat fogalmazunk meg, közvetítünk.

A projekt a piaci igényekre fókuszáló termékfejlesztést, ezeket teljesíteni szándékozó és erre képes, vagy képessé tehető további KKV-k kiválasztását, bevonását, fejlesztéseik ösztönzését és segítését tartalmazza.

Az egész új szolgáltatáscsomagot 2023. év végéig alakítjuk, fejlesztjük ki.

 

KÖVETKEZŐ IDŐSZAK

Technológiai inkubációs központ fő tevékenységek: 

A szükségletfelmérés alapján egy 1500 m2 inkubációs csarnok épült.
Itt rendszeres oktatásokat, szakmai és árú bemutatókat tartunk, versenyképes áron alapanyag beszerzést, raktározást, mérnöki szolgáltatásokat biztosítunk a megyében kisebb műhellyel, alacsonyabb felszereltséggel rendelkező 40-50 kezdő -és fejlődő vállalkozások részére.

A projekt keretében elsősorban a bútoripari, infokommunikációs fémipari és szolgáltatási szakágakból érdeklődők közül legalább 10 vállalkozást szorosan nyomon kísérünk, fejlesztünk, inkubálunk és legalább évi 50-100 szolgáltatást biztosítunk részükre, illetve vállalkozásfejlesztő szolgáltatókkal és segítségükkel együtt fejlesztési terveket dolgozunk ki és valósítunk meg a fejlesztendő cégekkel közösen.
Az induló vállalkozásoknak megfelelő piaci kapcsolatok szervezését és a piaci igényeknek való műszaki, szervezési, pénzügyi, kommunikációs megfelelés biztosítását kell megoldanunk.
A versenyképesség elérése érdekében felkészítjük a vállalkozókat a minőségi és hatékonysági követelmények érvényesítésére.
A szolgáltatások nyújtására való felkészülés során (módszertan és eljárásrend, távoktatási tananyag elkészítése és tutorok felkészítése, inkubációs szolgáltatások kialakítása) magas felkészültségű és motivációval rendelkező szaktanácsadói kör kerül kialakításra, akik képesek hasznos segítséget nyújtani a kezdő és fejlődő kkv-k részére és megfelelő szakmai információkkal rendelkeznek.
Széleskörű informatikai és ezen belül üzleti környezet fejlesztésével összefüggő hardware és software fejlesztést tervezünk.

Szakmai követelmények:

 • a vállalkozások számára: a preinkubációs folyamat során bizonyítják a személyes képességeiknek a vállalkozóvá válásuk és további fejlődésük követelményeinek való megfelelőségét,
 • a szaktanácsadók számára: az adott szakmai területeken (1. vállalkozási formák és szabályozások, 2. üzleti tervezés, 3. személyi- és munkaügy, 4. adózás és pénzügyi ismeretek, 5. üzemszervezés, vezetés, 6. marketing és piaci érvényesülés, 7. információ-gazdálkodás) a tananyagok teljes és magas fokú ismerete.

Célcsoport


A Kristály Vállalkozói Inkubátorház és Technológiai Inkubációs Központ célcsoportjai:

A megcélzott célcsoport lehatárolása

 • elsősorban a feldolgozóiparban működött vagy tervezetten működő/fejlődő és kezdő vállalkozások, illetve
 • a kezdő turisztikai szolgáltatók és az ahhoz kapcsolódó működő és kezdő vállalkozások.

A célcsoport indokoltsága:

A statisztikák is jól mutatják, hogy a vállalkozások száma 1000- 2000 (fő, vagy vállalkozás) körüli létszámban ingadozik, csökken és nő a piaci értékesítési feltételektől függően. Elsősorban ők a célcsoport a vállalkozások fejlesztése érdekében, ezek többségében külsősként is igénybe vehetik szolgáltatásainkat.

A célcsoport összetétele: az előzetes felmérések alapján

 • többszörösen kezdő és több éve működő vállalkozások, kkv-k.
 • termelő tevékenységek esetén elsősorban férfiak, szolgáltatási tevékenységeknél elsősorban nők
 • egyéni tevékenységeket kedvelő, de jelentős számban iparszerű termelési tapasztalatokkal is rendelkezők
 • középfokú végzettséggel rendelkezők
 • Tata, Tatabánya és Komárom térségeikben és távolabb lakók.

Fejlesztési terület


A továbbfejlesztés legfontosabb területei:

– az inkubátorház mellett az inkubációnak a tatai, tatabányai, komáromi  iparterületekre történő vállalkozói együttműködések kiterjesztésével az inkubátorház és telephelye ipari inkubációs központtá fejlesztésével az inkubátorház irodaház jellege tovább erősödjön. Az új telephelyen történt beruházással a berendező, bútorgyártás terén működő vállalkozásoknak, belsőépítészeknek folyamatos képzési lehetőséget nyújtson és biztosítsa mérnök tanácsadói és szoftveres tervezőszolgáltatásokat versenyképes áron, továbbá gazdaságosan biztosítsa a korszerű alapanyagok beszerzési lehetőségeit

– az inkubáció további mélységeinek kidolgozása, annak feltételeinek megteremtése, kockázati tőkével „beszállni” az ígéretes vállalkozásokba, szakmai együttműködések és közös vállalatok, közös fejlesztési projektek kidolgozása és megvalósítása.

Struktúra


TUDÁSTRANSZFER

 TECHNOLÓGIAI INKUBÁCIÓS KÖZPONT

A KRISTÁLY VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ és  TECHNOLÓGIAI INKUBÁCIÓS KÖZPONT együttes tevékenységi struktúrája

A nyújtott új, fejlesztendő szolgáltatások

– iparjogvédelmi tanácsadás, segítség: az adott tevékenységhez kapcsolódó szükséges szakértők megkeresése és felkérése, foglalkoztatása, amelyhez egy folyamatosan segítséget biztosító kolléga, kapcsolt munkakörben történő alkalmazására kerül sor, 2-3 magasan képzett és tapasztalt szakértővel való folyamatos kapcsolatokon keresztül,
– minőségbiztosítási tanácsadás és szolgáltatások közvetítése: szintén kapcsolt munkakörben az egyik főállású kolléga szervezésében információs tanácsadási szolgáltatás keretében 4-5 magasan képzett és tapasztalt szakértővel, szakértő szervezettel való folyamatos kapcsolatokon keresztül,
– piaci beszállítói tanácsadás és kapcsolatépítés: a folyamatosan bővítendő kapcsolatrendszeren belül, illetve konkrét keresési feltételek mentén direkt kapcsolatfelvétel ösztönzésével, a vállalkozó segítségével, megbízásából új piaci beszállítói kapcsolatok keresése és megszervezése jelenthet komoly előrelépést a kezdő fejlődő vállalkozások számára. Ez az egyik legfontosabb tevékenységünk, melyet szervezetten és folyamatosan szükséges ellátni;
– innovációs kapcsolatépítés, a megfelelő, azt igénylő vállalkozóknak az illetékes szervezetek (egyetem, kutatóintézet, stb.) felkutatása és bevonása az adott fejlesztési probléma megoldásába;
– képzési, munkaügyi tanácsadás, amely a vállalkozó és alkalmazottainak igényeihez igazodó elérhető és szükséges képzésekhez, átképzésekhez igénybe vehető munkaügyi szolgáltatásokat juttatja el az inkubációban résztvevő vállalkozókhoz;
– vállalkozói kulcskompetenciák felmérése, fejlesztése: olyan új szemléletű európai színvonalú szolgáltatási csomag, amely a már vállalkozó és az azt tervező egyének számára ad képet személyes adottságaikról, fejlesztendő, fejleszthető képességeikről és készségeikről, amelyek alapján egyéni fejlesztési programok is összeállíthatók, természetesen ehhez a vállalkozó cégének javasolt kompetencia-fejlesztése is megvalósítható;
– kapcsolódó, beszerző -és raktározási lehetőségek, bérelhető terek;
– a szervezet működtetéséhez szükséges irodai berendezések, számítástechnika, bútorok, szoftverek;
– vállalkozásfejlesztési szakmai irodalom, vállalkozási kulcskompetenciák fejlesztésére alkalmas e-learning tananyag, preinkubációs és inkubációs módszertan, távképzési rendszer;
– virtuális inkubátorház működtetéséhez szükséges módszertan, technikai háttér, 3 nyelvű tananyagok, marketinganyagok, szakemberek, üzleti, szakmai kapcsolatok

Létrejövő kapacitások


Létrejövő kapacitások a meglévő, döntően irodai szolgáltatásokat nyújtó inkubátorház közelében:

 ÚJ ÉPÜLET:

1500 nm-es inkubációs központ modern hang és hőszigetelésű költséghatékony épület.

Új műszaki, szakmai szolgáltatások eszközök:
A tervezett szolgáltatások nem csak önmagukban, hanem komplexitásukban is különlegesek és egyediek.

– Gyakorlati oktatás helye.

-Tervezés, formatervezés gyakorlatban.

-Szerkesztés, rajzolvasás, nyomtatás: Autoccad és Archicad program, online.

 Tervek illesztése más ágazatok terveivel:

 • Gyártási dokumentáció készítése
 • Költségvetés készítése
 • Anyagszükséglet optimalizálása
 • Post processing:
 • Alkatrészgyártás
 • Szabászat
 • Élzárás
 • Vasalatok, él anyagok, rezsianyagok
 • Tárgyaló
 • Proximiti kártyával zárható biztonságos szerszámtároló szekrények
 • Szociális blokk
 • Tervező-tárgyaló
 •  A4 A3 színes nyomtató

Automata raktár:

 • Integrált táblafelosztó
 •  Robotizált anyagmozgató
 •  automata címkéző
 •  számítógépvezérlésű élzáró
 •  CNC formaizáló

A berendezések biztosítják a minimalizált anyagsérülést kizárva a köztes logisztikát, számítógép vezérlésük alkalmas a kezelőfelületről mind a számítógépről történő online programozásra.

 

Bérelt ingatlanban elhelyezve:

-Kárpitos teszt és anyagvizsgáló labor és CNC habvágó és szivacsvágók és profilozógépek:

Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltatásaink K+F+I projektek kiválasztása és támogatása érdekében:

 Regionális, országos és nemzetközi szakmai rendezvények szervezése, illetve ezeken való részvétel biztosítása (szakmai vásárok, üzletember találkozók, innovációs hálózatépítés, szakmai kurzusok, konferenciák, partnerkeresés).

 • Műszaki és gazdasági szaktanácsadás, szakértői hálózat
 • Projektgenerálás és projektmenedzsment szolgáltatások
 • Üzleti partner keresése, potenciális vásárlók és forgalmazók felkutatása
 • Befektető keresése – forrásbevonás, forrásszerzés
 • Szellemi termékek újdonságvizsgálata, értékelése
 • Iparjogvédelmi és szerzői jogi tanácsadás, szabadalmi, védjegy bejelentések lebonyolítása
 • Piackutatás, piaci potenciál vizsgálata
 • Innováció marketing
 • Üzleti és hasznosítási terv, megvalósíthatósági tanulmány készítése
 • Innovációs stratégia összeállítása
 • Kutatási megbízások ösztönzése, szerződések előkészítése
 • Erőforrás-menedzsment

A pályázatban feltüntetett automata és intelligens technológiák üzemeltetésére pályázatot írunk ki, mivel azokhoz speciális szakképzettségre van szükség és a munkavédelmi előírások betartása fontos feltétel. A pályázati kiírásban úgy határozzuk meg a bérleti díjakat, hogy az „együttműködés” eredményeként a szolgáltatások árában, a „regionális hálózatba” szerveződő induló és erősödő és kisvállalkozások  folyamatosan megkapják a versenyképességükhöz szükséges árkedvezményeket és szakmai támogatásokat.

Ezek a hálózatok gyorsan és tartósan kötődnek regionálisan a gazdasághoz és társadalomhoz. A beágyazódás miatt a hálózatot alkotó fontosabb cégek bázisa a térségben lévő ipari parkokban van, ott születnek a döntések, ott készülnek a vezértermékek. A regionális hálózatok modelljének magját az iparág versengő vállalatai, illetve hálózataik alkotják. Létrehozásának mozgatója a hálózat tagjai működésének input feltételei és a kereseti feltételek. Környezeti feltételei közül legfontosabbak az üzleti partnerek, kapcsolódó iparágak gazdálkodói és támogató intézmények, egyetemekkel való együttműködés.
Az így létrejövő hálózatok működésének célja a termelékenység együttesen és tagonként is mérhető növekedése, az innováció gyakorlati alkalmazása. Eredménye lesz az új vállalkozások alapítása, megerősödése, tevékenységük bővülése.

A hálózat jellemzői:

 • hálózatban közreműködők térbeli közelsége
 • azonos kulturális és helyi identitás
 • személyes kapcsolattartás könnyebbsége.

A hálózat előnyei:

 • általános költségek csökkenthetők
 • a regionális versenyképesség javul, a gazdasági teljesítmény növekszik
 • helyi foglalkoztatás növelése
 • helyi identitás megerősödése
 • fenntarthatóság biztosítása.

Szakértői csapat


HUMÁN KAPACITÁSOK, SZAKÉRTŐI CSAPAT

Szakmai, vállalkozásfejlesztései inkubációs fázisba kerülő cégek kiválasztására javaslatot a menedzserek és a kapcsolódó szakértők teszik meg.
A két ügyvezető Dr. Somogyi Gabriella és Kalo Tamás a cég alapításától több sikeres projekt végrehajtásán keresztül alakítják munkamódszerüket.
Az inkubációs tevékenységeket a tulajdonosok iránymutatásai és az ügyvezetők javaslatai segítségével az inkubátormenedzser Farkas Károly kezdeményezi, irányítja, hangolja össze.
Szakértő testületként biztosítjuk a személyes közreműködést, szakértői szolgáltatásokat és személyes mentori tevékenységet.

Helyszínek:

2836 Baj, 042/11/A hrsz-ú ingatlan fióktelephelyül szolgál a Kristály Inku Korlátolt Felelősségű Társaságnak,  ott működik a „klasszikus” inkubátorháza.

2890 Tata, 2158/107 hrsz-ú ingatlan fióktelephelyül szolgál a Kristály Inku Korlátolt Felelősségű Társaságnak és ott működik az inkubációban résztvevő kkv- tagok gyakorlati oktatása .

Projekt jellemzői


A fejlesztéssel elsősorban a „berendező-iparra” fókuszálunk.. Elsősorban az ipari parkokba települt és települő gyárak, a szállodaláncok, bevásárlóközpontok, benzinkutak, illetve kórházak, iskolák komplex belső építészeti tervezése, marketing alapú design, látványtervezés, reklámfelületek kialakítása stb. szakmai körökre, amelyben a fémmegmunkáló és bútoripari gyártók, szakmák komplex együttműködését szervezi több helyi, térségi céggel együttműködve, amelyek „megvetették lábukat” az európai piacokon és a közel keleten.

A nagyobb közös akciókhoz, közös vállalások, ajánlatok kidolgozásához biztosítunk szakmai segítséget,  helyszínt, eszközöket a feltörekvő, kezdő és fejlődő bútorgyártó  vállalkozásoknak és belsőépítészeknek. A klaszterműködés jellegzetességei szerint kedvezőbb árubeszerzést és más szolgáltatásokat tudunk elérni. közösen a tervezőmérnökök, szaktanácsadók segítségével.

A jelentős export teljesítménnyel rendelkező nagyobb cégek kapacitásait növeljük azzal, hogy  a működő és kezdő vállalkozóknak az exportpiacokra való bejutását is elősegítjük az integrációval.

Alapvetően piaci meghatározottságú fejlesztéseket, piaci kapcsolatokkal bíró, illetve piacképes termékeket előállító ú  és növekedésképes vállalkozásokat támogatunk.

 Új műszaki, szakmai szolgáltatásaink

 

 Tervezés és formatervezés

– Tervek illesztése más ágazatok terveivel
– Költségvetés készítés
– Gyártási dokumentáció készítése
– Anyagszükséglet optimalizálása
– Post processing: Gyártási dokumentációból a gépek számára feldolgozható programok készítése.
– Alkatrészgyártás
– Villanyszerelés: A mai modern bútorok gyakran tartalmaznak integrált LED világítást. Ezek beszerelését gyakran az asztalosok saját szakállukra elvégzik. Ezzel szemben mi szakképzett villanyszerelőket és érintésvédelmi szakvélemény kialítására alkalmas vállalkozásokat biztosítanánk ehhez.
– Szabászat
– Élzárás

-Tárgyaló: inkább kiscsoportos oktatásra, mintadarabok megtekintés utáni megbeszélésekre, tervek átbeszélésére, 4-6 fő kulturált egyeztetésére alkalmas asztalok, akár csak paravánnal elválasztva, interneteléréssel, hozzáféréssel a központi nyomtatókhoz.
-Proximiti kártyával zárható biztonságos szerszámtároló szekrényekkel, tökéletesen vízszintes padozattal, nagyméretű szorítókkal, nagy belmagassággal. Olyan hely, ahol akár nagyobb térfogatú, vagy összetett bútor együttesek, is összeállíthatóak vagy bemutathatóak, szállítás csomagolás idejéig (maximum néhány napig), tárolhatóak. Olyan rugalmas gyakorlati oktatásra, akár több vállalkozás számára is közösen használható munkatér, mint egy internetkávézó belsőépítészekkel, asztalosokkal, kárpitosokkal, tervezőkkel, stb.
Automata raktár; Szociális blokk.

A startupok kiválasztása:

Ütőképes csapat: a jó csapat többnyire egymást kiegészítő kompetenciájú, elkötelezett nagy teherbírású emberekből áll.

Tárgyalóképes angol nyelvtudás: legalább a céget képviselő személy részéről.

Nagyfokú motiváció: ha a jelentkezők a projektet kvázi másodállásként fogják fel, nem szívesen áll velük szóba egyik inkubátor sem.

Kezeljük angyalként a hitelezőnket 

A kiválasztás során elsősorban azt mérik fel, hogy a projektgazda mennyire van tisztában az ötletének főbb paramétereivel (mire ad megoldást, kik a potenciális vevők, hogyan éri el őket, kik a versenytársak stb.), és előny, ha üzleti modellt és/vagy pénzügyi tervet tud bemutatni.

 

Üzletviteli, gazdasági és jogi szolgáltatások:

(előzetes egyeztetés alapján, külön térítés ellenében)

– Pályázati monitoring
– Pályázatok megírása
– Gazdasági partnerkeresés
– Vállalatok alapításának ügyintézése
– Cégbírósági egyedi ügyintézés
– Jogi tanácsadás 3 óra keret felett
– Jogi ügyvitel
– Adótanácsadás a 3 óra keret felett
– Vámtanácsadás a 3 óra keret felett
– Minősítési ügyintézés
– Szabadalmi ügyintézés
– Minőségbiztosítási feladatok ellátása
– Piackutatás
– Marketingfeladatok elvégzése
– Kereskedelem és kereskedelem-közvetítés
– Unión belül végezhető tevékenységek ügyintézése
– Belföldi szállítmányozási és EKR tanácsadás
– Vámügyintézés
– Oktatás, tréning (jogi környezet megváltozása, csapatépítés, kommunikáció, stb.)
– Számviteli tanácsadás
– Könyvvizsgálat
– Üzleti tervezés
– Projektmenedzsment

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot.

Kapcsolatfelvétel

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Megszakítás