Üzleti inkubációs és piaci kapcsolatépítő program valósul meg a kezdő és fejlődő feldolgozóipari termelő, szolgáltató cégek fejlesztése érdekében 2021 áprilistól, a korábbi első lépésben megvalósult inkubátorház fejlesztése formájában

Az előző fejlesztés során folyamatosan 18-22 vállalkozás elhelyezésére, képzésére, közös rendezvényekre alkalmas helyiségek kerültek kialakításra szekcionálható üzemi területtel, irodákkal és előadó termekkel.
Elsősorban a termelés és beszállítás, az infokommunikációs, a fém,-fa,-textil,- bútor, – hotel, – üzlet, – iroda berendezések gyártói, valamint a turizmus és a medical (rekreáció és regenerálás) különböző ágazataihoz tartozó területeken biztosítottunk segítséget az induló vállalkozóknak.

A klasszikus vállalkozásfejlesztési szolgáltatások mellett az egyénre és a vállalkozásra szabott fejlesztési tervek mentén történt az inkubáció.

Az inkubátorház rendszeresen szervez üzletember-találkozókat, piaci kapcsolatépítő rendezvényeket.

Piacfejlesztő, piacbővítő inkubációt végzünk az alábbi területeken:
– iparjogvédelmi szaktanácsadás,
– minőségbiztosítási szaktanácsadás,
– piaci, piackutatási, piaci szervezési és beszállítói szaktanácsadás,
– innovációs és kapcsolatépítési szaktanácsadás,
– képzési, munkaerő-piaci szaktanácsadás,
– vállalkozói kulcskompetenciák fejlesztésére vonatkozó tevékenységek.

Konkrét célok:
• legalább 10 új vállalkozás elindítása, megerősítése,
• legalább évi 150-200 vállalkozásfejlesztési, inkubációs szolgáltatás,
• üzleti kapcsolatok fejlesztése a „belső” (inkubátorba települt) és a „külső” (térségi) vállalkozásokkal,
• új módszerű, piacfejlesztési szemléletű inkubáció megvalósítása.

Várt eredmények:
• a fejlesztett ingatlan és eszközök legalább 80 %-os kapacitáskihasználása
• rentábilis működés
• hatásaiban vonzó gazdaságfejlesztési központ alakul ki a helyszínen térségi hatókörrel.

Az inkubátorház szolgáltatásai egyszerre tartalmazzák
– az induló vállalkozók személyes felkészítését szolgáló intézkedéseket, tevékenységeket és személyes kapacitások erősítését,
– a vállalkozások infrastrukturális, technikai, adminisztratív és szakmai fejlesztésének feltételeit
– a be -és kitelepülőkkel való folyamatos kapcsolatok fenntartását, a bennlévők piaci (innovációs, szervezeti, stb.) kapcsolatainak és kapacitásaik fejlődésének feltételeit.

Tapasztalataink szerint a vállalkozások igénylik a direkt, anyagi támogatások mellett a képzési, tájékoztatási segítséget és gyakorlati tapasztalatok átadását. A kezdő vállalkozások a leginkább veszélyeztetettek a versenyben, legkevésbé ismerik lehetőségeiket és korlátaikat, azokat a piaci mechanizmusokat, kapcsolatrendszereket, amelyek segítségével fejlődésük gyorsítható.

Az Ipari inkubációs központ fő tevékenységei:
A szükségletfelmérés alapján egy 1500 m2 csarnok és üzlet épült.
A kezdő vállalkozások 1-2 év fejlődés után bérelhetnek majd további lehetőségeket a fejlesztés melletti iparterületen, Tata Agostyáni úti iparterületen.
Elsősorban a fémipari, bútoripari, infokommunikációs és szolgáltatási szakágakból érdeklődők közül 16-18 vállalkozást egy éven belül, 2019.-2020. években betelepítünk.
Együttműködési megállapodást kívánunk kötni kapcsolódó intézményekkel: felsőfokú oktatási intézmény, kutatóintézet, vállalkozásfejlesztő szolgáltatók, és segítségükkel együtt fejlesztési terveket dolgozunk ki illetve valósítunk meg a fejlesztendő cégekkel közösen.
Az induló vállalkozásoknak megfelelő piaci kapcsolatok szervezését és a piaci igényeknek való műszaki, szervezési, pénzügyi, kommunikációs megfelelés biztosítását kell megoldanunk.
A versenyképesség elérése érdekében felkészítjük a vállalkozókat a minőségi és hatékonysági követelmények érvényesítésére.
A szolgáltatások nyújtására való felkészülés során inkubációs szolgáltatások kialakítása, magas felkészültségű és motivációval rendelkező szaktanácsadói kör kerül kialakításra, akik képesek hasznos segítséget nyújtani a kezdőknek és a megfelelő szakmai információkkal rendelkeznek.
Széles körű informatikai és ezen belül üzleti környezet fejlesztésével összefüggő hardware és software fejlesztések támogatása a környezetünkben lévő vállalkozásokkal.

Szakmai követelmények:
– a betelepülő vállalkozások bizonyítják a személyes képességeknek, a vállalkozóvá válás követelményeinek való megfelelőséget,
– a szaktanácsadók az adott szakmai területeken (1. vállalkozási formák és szabályozások, 2. üzleti tervezés, 3. személyi- és munkaügy, 4. adózás és pénzügyi ismeretek, 5. üzemszervezés, vezetés, 6. marketing és piaci érvényesülés, 7. információ-gazdálkodás) a tananyagok teljes és magas fokú ismeretével kell rendelkezzenek.

A megcélzott célcsoport lehatárolása:
• elsősorban a feldolgozóiparban működő és kezdő vállalkozások, illetve
• mintegy 1000 – 2000 fő, illetve vállalkozásaik.

A nyújtott új szolgáltatások
– iparjogvédelmi tanácsadás, segítség: az adott tevékenységhez kapcsolódó szükséges szakértők megkeresése és felkérése, foglalkoztatása, amelyhez 2-3 magasan képzett és tapasztalt szakértővel való folyamatos kapcsolattartás,
– minőségbiztosítási tanácsadás és szolgáltatások közvetítése: az egyik kolléga szervezésében, információs tanácsadási szolgáltatás keretében 4-5 magasan képzett és tapasztalt szakértővel, szakértő szervezettel való folyamatos kapcsolatokon keresztül,
– piaci beszállítói tanácsadás és kapcsolatépítés: a folyamatosan bővítendő kapcsolatrendszeren belül, illetve konkrét keresési feltételek mentén direkt kapcsolatfelvétel ösztönzésével, a vállalkozók segítségével, megbízásából új piaci beszállítói kapcsolatok keresése és megszervezése jelenthet komoly előrelépést a kezdő fejlődő vállalkozások számára, az egyik legfontosabb tevékenységünk, amit szervezetten és folyamatosan szükséges ellátni.
– innovációs kapcsolatépítés: azt igénylő vállalkozóknak az illetékes szervezetek (egyetem, kutatóintézet, stb.) felkutatása és bevonása az adott fejlesztési probléma megoldásába,
– képzési, munkaügyi tanácsadás, amely a vállalkozó és alkalmazottainak igényeihez igazodó elérhető és szükséges képzésekhez és átképzésekhez igénybe vehető munkaügyi szolgáltatásokat juttatja el a vállalkozókhoz,
– vállalkozói kulcskompetenciák felmérése, fejlesztése: új szemléletű európai színvonalú szolgáltatási csomag, amely a már vállalkozó és az azt tervező egyének számára ad képet személyes adottságaikról, fejlesztendő, fejleszthető képességeikről és készségeikről, amelyek alapján egyéni fejlesztési programok is összeállíthatók, természetesen ehhez a vállalkozó cégének javasolt kompetencia-fejlesztése is megvalósítható.
– kapcsolódó raktározási lehetőségek (bérelhető terek és gépek).
– a szervezet működtetéséhez szükséges irodai berendezések, számítástechnika, bútorok, szoftverek
– vállalkozásfejlesztési szakmai irodalom, vállalkozási kulcskompetenciák fejlesztésére alkalmas e-learning tananyag, preinkubációs és inkubációs módszertan, távképzési rendszer
– virtuális inkubátorház működtetéséhez szükséges módszertan, technikai háttér, üzleti, szakmai kapcsolatok

Támogatjuk betelepíteni:
• Tudományos kutatási, fejlesztési eredmények hasznosítását
• Infokommunikációs termelési tevékenységek
• Gép, gépi berendezés gyártása
• Turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységek
• Merchandising termékek termelése
• Bútorgyártás
• Egyéb feldolgozóipari tevékenység
• Fémfeldolgozási termék gyártása
• Gumi-, műanyag termék gyártása
• Textília gyártása, megmunkálása

Mit nyújt a Kristály Vállalkozói inkubátorház?

Az Inkubátorház lehetőséget nyújt azoknak az elsősorban kezdő és fejlődő, mikro-, termelő és innovatív vállalkozásoknak, amelyek jelenleg:
• nem rendelkeznek saját műhellyel és/vagy irodával,
• nem rendelkeznek irodatechnikai és telekommunikációs berendezésekkel,
• még nem eléggé jártasak a vállalkozás üzletvitelében, jövedelmükből még nem tudnak megfelelő szakembereket fő- és mellékállásban foglalkoztatni
• és azoknak a külföldi vállalkozásoknak, akik a térségben kívánnak befektetni és megfelelő háttérrel akarják megismerni a helyi lehetőségeket.

Díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások:
– 24 órás portaszolgálat
– parkoló biztosítása
– postázás helyben
– üzenet közvetítés
– közös helyiségek
– szociális helységek
– pályázatfigyelés

Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
– helyiség bérlet
– tárgyaló bérlet
– bútor bérlet
– telefonfővonal/mellék
– irodai szolgáltatások
– Internet elérés
– terembérlethez kapcsolódó technikai berendezések bérlete (projektor, hangosítás, TV, írásvetítő, stb.)

Az inkubátorház emelt szintű szakmai szolgáltatásai:
– üzletviteli tanácsadás,
– jogi tanácsadás,
– marketing tanácsadás,
– vállalkozói képzés,
– könyvelés,
– üzleti terv készítése, – hitelkérelem készítés,
– pályázat készítés,
– műszaki tanácsadás,
– innovációs tanácsadás,
– találmányok menedzselése,
– kiállítás szervezés
– rendezvényszervezés.

Kinek jó az inkubátorház?
Mindenkinek, aki vállalkozását fejleszteni kívánja, de még szüksége van szakmai, ingatlan, stb. segítségre, hogy a fenti hiányosságokat áthidalja.
Miért jó a vállalkozónak?
• A vállalkozás megkezdésekor nem kell saját irodatechnikai berendezéseket vásárolnia, az inkubátorházban minden fajta irodai szolgáltatás igénybe vehető.
• Kisebb kockázattal próbálhatja ki önmagát és ötleteit.
• A Piaci körülményekhez fokozatosan hozzászokik és, megerősödve kerül ki.
• Megalapozhatja a vállalkozás továbbfejlődésének lehetőségeit, irányát.

 

Inkubációs szolgáltatásbővítés és fejlesztés – 2020 Tata

Vállalkozói és ipari inkubációs szolgáltatások fejlesztésének támoatása a Kristály Inku Kft-nél – Projektazonosító: GINOP-1.1.1-18-2018-0004

 

A projekt célja: olyan inkubációs szolgáltatások fejlesztése, amelyek nagyban hozzájárulnak a tudás- és technológiaigényes induló vállalkozásokat erősítő, azokat a kezdeti nehézségeken átsegítő környezet megteremtéséhez, a nemzetközi piacra lépéshez szükséges tudás, kapcsolati háló, üzleti előrehaladás lehetőségének megteremtéséhez.

A beruházás keretében beszerzésre került raktárral integrált táblafelosztó gép. Ez a rendszer 3 fő technológiát integrál, különböző szakmai felkészültséget igényel. A robotizált rakodó és automata címkéző elemek mellett biztosítja a minimalizált anyagsérülést, javítja a minőséget, kizárja a köztes logisztikát és csökkenti a dolgozók fizikai terhelését. A számítógép vezérlésű élzáró automata, és a CNC fúró formatizáló központ alkalmas mind a számítógépről való direkt programozásra, mind a helyszínen a kezelőfelületről történő programozásra. A létrejövő kapacitások a meglévő, döntően irodai szolgáltatást nyújtó inkubátorház közelében – az Inku 1.0. sikeres pályázatára alapozva – nyújt támogatást a kezdő, technológiai fejlesztést vállaló, szakképzést igénylő kisvállalkozásoknak.

2018-ban a Kristály Inku Kft. Támogatási kérelmet nyújtott be a GINOP-1.1.1-18 azonosító számú, vállalkozói és ipari inkubációs szolgáltatások fejlesztésének támogatása című pályázati felhívásra. A támogatási kérelem a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében 193 808 875 Ft támogatást nyert. A támogatás segítségvel a Kristály Inku Kft. alkalmazotti létszámát a jelenleg kedvezőtlen gazdasági környezetben is tartani tudja és új munkahelyeket teremt. Olyan szakemberek csatlakoznak a menedzsmenthez, akik folyamatosan tudnak további 20-30 kezdő vállalkozásnak tanácsot adni, mintát mutatni, felkészülésüket segíteni.

 

Próbaüzem az Inku csarnokban