Üzleti inkubációs és piaci kapcsolatépítő program valósul meg a kezdő és fejlődő feldolgozóipari termelő, szolgáltató cégek fejlesztése érdekében 2021 áprilistól, a korábbi első lépésben megvalósult inkubátorház fejlesztése formájában

Az előző fejlesztés során folyamatosan 18-22 vállalkozás elhelyezésére, képzésére, közös rendezvényekre alkalmas helyiségek kerültek kialakításra szekcionálható üzemi területtel, irodákkal és előadó termekkel.
Elsősorban a termelés és beszállítás, az infokommunikációs, a fém,-fa,-textil,- bútor, – hotel, – üzlet, – iroda berendezések gyártói, valamint a turizmus és a medical (rekreáció és regenerálás) különböző ágazataihoz tartozó területeken biztosítottunk segítséget az induló vállalkozóknak.

A klasszikus vállalkozásfejlesztési szolgáltatások mellett az egyénre és a vállalkozásra szabott fejlesztési tervek mentén történt az inkubáció.

Az inkubátorház rendszeresen szervez üzletember-találkozókat, piaci kapcsolatépítő rendezvényeket.

Piacfejlesztő, piacbővítő inkubációt végzünk az alábbi területeken:
– iparjogvédelmi szaktanácsadás,
– minőségbiztosítási szaktanácsadás,
– piaci, piackutatási, piaci szervezési és beszállítói szaktanácsadás,
– innovációs és kapcsolatépítési szaktanácsadás,
– képzési, munkaerő-piaci szaktanácsadás,
– vállalkozói kulcskompetenciák fejlesztésére vonatkozó tevékenységek.

Konkrét célok:
• legalább 10 új vállalkozás elindítása, megerősítése,
• legalább évi 150-200 vállalkozásfejlesztési, inkubációs szolgáltatás,
• üzleti kapcsolatok fejlesztése a „belső” (inkubátorba települt) és a „külső” (térségi) vállalkozásokkal,
• új módszerű, piacfejlesztési szemléletű inkubáció megvalósítása.

Várt eredmények:
• a fejlesztett ingatlan és eszközök legalább 80 %-os kapacitáskihasználása
• rentábilis működés
• hatásaiban vonzó gazdaságfejlesztési inkubációs központ alakul ki a helyszínen térségi hatókörrel.

Az inkubátorház szolgáltatásai egyszerre tartalmazzák
– az induló vállalkozók személyes felkészítését szolgáló intézkedéseket, tevékenységeket és személyes kapacitások erősítését,
– a vállalkozások infrastrukturális, technikai, adminisztratív és szakmai fejlesztésének feltételeit
– a be -és kitelepülőkkel való folyamatos kapcsolatok fenntartását, a bennlévők piaci (innovációs, szervezeti, stb.) kapcsolatainak és kapacitásaik fejlődésének feltételeit.

Tapasztalataink szerint a vállalkozások igénylik a direkt, anyagi támogatások mellett a képzési, oktatási és a tájékoztató segítséget és a gyakorlati  tapasztalatok átadását. A kezdő vállalkozások a leginkább veszélyeztetettek a versenyben, legkevésbé ismerik lehetőségeiket és korlátaikat, azokat a piaci mechanizmusokat, kapcsolatrendszereket, amelyek segítségével fejlődésük gyorsítható.

A kezdő vállalkozások 1-2 év inkubálást követő fejlődésük után bérelhetnek majd további lehetőségeket a fejlesztés melletti iparterületen, Tata Agostyáni úti iparterületen.
Elsősorban a fémipari, bútoripari, infokommunikációs és szolgáltatási szakágakból érdeklődők közül 16-18 kezdő és működő fejlődő vállalkozással alakítunk együttműködést.
Együttműködési megállapodást kívánunk kötni kapcsolódó intézményekkel: felsőfokú oktatási intézményekkel és vállalkozásfejlesztő szolgáltatókkal, segítségükkel együtt fejlesztési terveket dolgozunk ki illetve valósítunk meg a fejlesztendő cégekkel közösen.
A vállalkozásoknak megfelelő piaci kapcsolatok szervezését és a piaci igényeknek való műszaki, szervezési, pénzügyi, kommunikációs megfelelés biztosítását kell megoldanunk.
A versenyképesség elérése érdekében felkészítjük a vállalkozókat a minőségi és hatékonysági követelmények érvényesítésére.
A szolgáltatások nyújtására való felkészülés során inkubációs szolgáltatások kialakítása, magas felkészültségű és motivációval rendelkező szaktanácsadói kör kerül kialakításra, akik képesek hasznos segítséget nyújtani a kezdőknek és a megfelelő szakmai információkkal rendelkeznek.
Széles körű informatikai és ezen belül üzleti környezet fejlesztésével összefüggő hardware és software fejlesztések támogatása a környezetünkben lévő vállalkozásokkal.

Szakmai követelmények:
–  az inkubált vállalkozások bizonyítják a személyes képességeknek, a vállalkozóvá válás követelményeinek való megfelelőséget,
– a szaktanácsadók az adott szakmai területeken (1. vállalkozási formák és szabályozások, 2. üzleti tervezés, 3. személyi- és munkaügy, 4. adózás és pénzügyi ismeretek, 5. üzemszervezés, vezetés, 6. marketing és piaci érvényesülés, 7. információ-gazdálkodás) a tananyagok teljes és magas fokú ismeretével kell rendelkezzenek.

A megcélzott célcsoport lehatárolása:
• elsősorban a feldolgozóiparban működő fejlődő és kezdő vállalkozások

A nyújtott új szolgáltatások:
– iparjogvédelmi tanácsadás, segítség: az adott tevékenységhez kapcsolódó szükséges szakértők megkeresése és felkérése, foglalkoztatása, amelyhez 2-3 magasan képzett és tapasztalt szakértővel való folyamatos kapcsolattartás,
– minőségbiztosítási tanácsadás és szolgáltatások közvetítése: az egyik kolléga szervezésében, információs tanácsadási szolgáltatás keretében 4-5 magasan képzett és tapasztalt szakértővel, szakértő szervezettel való folyamatos kapcsolatokon keresztül,
– piaci beszállítói tanácsadás és kapcsolatépítés: a folyamatosan bővítendő kapcsolatrendszeren belül, illetve konkrét keresési feltételek mentén direkt kapcsolatfelvétel ösztönzésével, a vállalkozók segítségével, megbízásából új piaci beszállítói kapcsolatok keresése és megszervezése jelenthet komoly előrelépést a kezdő és  már működő vállalkozások számára, ami az egyik legfontosabb tevékenységünk, amit szervezetten és folyamatosan szükséges ellátni.
– innovációs kapcsolatépítés: azt igénylő vállalkozóknak az illetékes szervezetek (egyetem, kutatóintézet, stb.) felkutatása és bevonása az adott fejlesztési probléma megoldásába,
– képzési, munkaügyi tanácsadás, amely a vállalkozó és alkalmazottainak igényeihez igazodó elérhető és szükséges képzésekhez és átképzésekhez igénybe vehető munkaügyi szolgáltatásokat juttatja el a vállalkozókhoz,
– vállalkozói kulcskompetenciák felmérése, fejlesztése: új szemléletű európai színvonalú szolgáltatási csomag, amely a már vállalkozó és az azt tervező egyének számára ad képet személyes adottságaikról, fejlesztendő, fejleszthető képességeikről és készségeikről, amelyek alapján egyéni fejlesztési programok is összeállíthatók, természetesen ehhez a vállalkozó cégének javasolt kompetencia-fejlesztése is megvalósítható.
– kapcsolódó raktározási lehetőségek (bérelhető terek és gépek).
– a szervezet működtetéséhez szükséges irodai berendezések, számítástechnika, bútorok, szoftverek
– vállalkozásfejlesztési szakmai irodalom, vállalkozási kulcskompetenciák fejlesztésére alkalmas e-learning tananyag, preinkubációs és inkubációs módszertan, távképzési rendszer
– virtuális inkubátorház működtetéséhez szükséges módszertan, technikai háttér, üzleti, szakmai kapcsolatok

Támogatjuk:
• Tudományos kutatási, fejlesztési eredmények hasznosítását
• Infokommunikációs termelési tevékenységek
• Gép, gépi berendezés gyártása
• Turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységek
• Merchandising termékek termelése
• Bútorgyártás
• Egyéb feldolgozóipari tevékenység
• Fémfeldolgozási termék gyártása
• Gumi-, műanyag termék gyártása
• Textília gyártása, megmunkálása