Kristály Vállalkozói Inkubátorház

Bemutatkozás


A Kristály Városfejlesztési és Műemlékvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Tatabánya II. Árpád u. 17.) vállalkozói inkubátorház létrehozását határozta el Tata határában, Baj település közigazgatási területén az Agostyáni út mentén, közel a tatai iparterületekhez.
A projekt megfelelő – tanácsadási és technikai – feltételeket teremt a tatai, és környékbeli vállalkozni kívánóknak. A „klasszikus”, szokásos vállalkozásfejlesztési módszerek mellett korszerű, új típusú szolgáltatásokkal (kapcsolatépítéssel, technológiai fejlesztési lehetőségek, finanszírozási és együttműködési) megoldások közvetítésével segít az új vállalkozások alapítása, megerősítése stádiumában.
Az inkubációs tevékenység bázisa az e tevékenységben résztvevő szakemberek több évtizedes munkája, tapasztalata, melynek során már több új mikro és kisvállalkozás beindítását, fejlődését, és tartós működését segítették elő. Az így kialakult, és az évek során letisztult innovatív vállalkozás fejlesztési rendszer a biztosítéka az újonnan épült Kristály Vállalkozói Inkubátorház sikerének. A kezdő, és fejlődő vállalkozások számára nemcsak az elhelyezési lehetőségre oktatásra és képzésre, irodai szolgáltatások nyújtására felkészült a menedzsment, hanem kapcsolatépítő, piacfejlesztő és termékfejlesztő inkubációt is végzünk.

Pályázat


KRISTÁLY VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ-KDOP-1.1.1./B-09-2010-0013

A FEJLESZTÉS EREDMÉNYEKÉNT A LÉTESÍTMÉNYBEN A SZEKCIONÁLHATÓ TEREK KIALAKÍTÁSA MEGVALÓSULT.

• a vállalkozások megfelelő elhelyezésére,
• kisebb csoportok képzésére
• nagyobb létszámú rendezvények megtartására (képzés, fórum, termék-bemutató, stb.)
• egyedi, vagy közös légterű irodákban való irodai munkavégzésre
• műszaki termékek fejlesztésére alkalmas üzemi terület igénybevételére
• modell és minta darabok legyártására.

A PROJEKT EREDMÉNYEKÉNT 1.534 M2 HASZNOS ALAPTERÜLETŰ, AZON BELÜL 1.274 M2 KÜLÖNBÖZŐ BÉRBE ADHATÓ HELYSÉGEKKEL RENDELKEZŐ INKUBÁTORHÁZ KEZDI MEG MŰKÖDÉSÉT 2014. OKTÓBERÉBEN. BÉRELHETŐK:

• műhely,
• csarnok,
• szekcionált iroda,
• közös irodában való coworking munkahely,
• tárgyalóterem,
• konferenciaterem,
• parkoló,
• raktár,
• irattár

Általános információk


Az inkubátorház cooworking irodái lehetőséget biztosítanak a közösségépítésnek, az információ cserének és a vállalkozási ismeretek és piaci kapcsolatok megszerzésének. A lehetőségek vonzóak a kezdők számára, mivel biztonságérzetet és teret ad számukra az „együttműködve versenyzésre” és az innovációs ötleteik megvitatására is.

A fő cél, hogy a vállalkozások a mindennapos működéshez szükséges információkhoz jussanak és annak megszerzése ne rójon rájuk jelentős pénzügyi terheket.

A vállalkozási kultúra formálása kulcsfontosságú, a vállalkozás túlélési esélyeit, életképességét biztosítja. Az üzleti inkubátor működésében a sikeresség belső tényezői az inkubátor-menedzsment, szolgáltatások és az ingatlan adottságok.

A rendelkezésre álló inkubátorházi infrastruktúra, a munkaterek, tárgyalók, oktatóhelység, büfé, rekreációs helységek vonzóak a betelepülő vállalkozóknak, optimális feltételeket biztosítanak számukra az egymásközti és látogatóik, tárgyalópartnereik részére.

A Kristály inkubátorház filozófiája szerint a bérelhető terek

 • egy-két személyesek, tehát nem nagy területigényűek, (ezért lehetséges az arányaiban kisebb összes alapterületű irodaterületen sok vállalkozás, amelyeknek ideális feltételeket biztosítanak a cooworking munkahelyek)
 • vonzó helyszín legyen, (ami a megjelenésben és a kiszolgáló létesítményekben is megjelenik: szabadidős, rekreációs helység, recepció, stb.)
 • a kezdőknek sokkal inkább jót tesz a cooworking munkahely, ahol az együttműködést és a versenyt közvetlenül érzékelhetik, gyakorolhatják
 • sok közös helység (rendezvény, képzés, tárgyalás, konferencia) közösen használható területet és választható feltételeket érdemes biztosítani

Az 1400 nm hasznos területből

 • 229 nm Kiszolgáló terület (nem inkubációs, hanem általános kiszolgáló terület – kazánháztól a takarító helységig)
 • 698 nm Közös használatú és szolgáltató terület, (ahol a Kristály Inku Kft és az általa felkért, megbízott tanácsadók, szakértők fejtik ki inkubációs szolgáltatásaikat, tárgyalókkal, más közösen használt helyiségekkel).
 • 513 nm Tartósan bérbeadott terület, amelyet vagy kizárólagosan használnak, vagy a cooworking munkahely jellemzői szerinti közösségi együttműködésben.

Célcsoportok


Általában minden kezdő vállalkozást segítünk. Ez természetesen sokszínű lehet, ha a kezdés mikéntjét tekintjük.

Az inkubációs tevékenység arra is kiterjed, hogy a vállalkozás indításának ötlete időszakában is segítsünk. Már ebben a fázisban át lehet tekinteni a vállalkozó személyes felkészültségének, motivációjának, vagy anyagi körülményeinek, piaci, technológiai elképzeléseinek jellemzőit.
Ideális állapotot jelenthet az is, ha a vállalkozás konkrét formája, eldöntése előtt, vagy egy korábbi vállalkozás után „újrakezdőként” tervezi valaki a vállalkozás elindítását és a kezdés körüli bizonytalanságokban kér eligazítást valaki. Tehát még a kezdés előtt érdemes, lehet, kell személyes iránymutatást, tervezési segítséget, vagy motivációs kiigazítást tenni.

Az inkubátorház egyes tevékenységeivel – pl.: képzés, információs vagy inkubációs tanácsadás (érdemes-e vállalkozást indítani a vállalkozó személyes adottságai készségei, technológiai, piaci háttere alapján, stb.) – minden vállalkozást tervező személynek, csapatnak segíteni tud. Elsősorban a fémipari termelés és beszállítás, az infokommunikációs, mechatronikai, bútor és irodai berendezések gyártói, valamint a turizmus ágazataihoz tartozó szakmák képviselői számára felkészült az inkubátorház személyzete.

Inkubátorház az üzleti inkubációs és piaci kapcsolatépítő program feldolgozóipari termelő, szolgáltató cégek szervezése, fejlesztése érdekében
2014 – 2023.

Háttér, előzmények


Tata városfejlesztési törekvéseinek középpontjában áll a vállalkozások számának gyarapítása, versenyképességének fejlesztése, de az ipari parkon kívül, mint a szükséges infrastruktúra biztosítása más segítséget nem tud biztosítani. Az általános tendenciákon túl a helyi vállalkozásoknak a forrásokon túl a piaci érvényesüléssel kapcsolatos adottságaik, felkészültségük, kapcsolataik a fejlesztése az egyik nagy probléma, amelyet a preinkubáció, inkubáció és után-követés során szisztematikusan az inkubációval segíthettünk.

Az első fejlesztés során folyamatosan 18-22 vállalkozás elhelyezésére, képzésére, közös rendezvényekre alkalmas helységek kerültek kialakításra szekcionálható irodákkal és előadó termekkel.

A szolgáltatásainkat az igények alakították a működés során, melyre a szervezetet felkészítettük, de a megfelelő modern szolgáltatási megoldásokat a projekt során a célcsoporttal tovább konkretizáltuk.  A klasszikus vállalkozásfejlesztési szolgáltatások mellett az egyénre és a vállalkozásra szabott fejlesztési tervek mentén történik az inkubáció.

A részterületekhez a szakmát kiválóan ismerő szakértőket alkalmaztunk, akik 10-15-20 éve foglalkoznak vállalkozások oktatásával és fejlesztésével.

A korábbi tapasztalatokat – a trénerek, mentorok elemzései szerint – a helyi tapasztalatok megerősítették:

– fontos az inkubátorházban a kezdő vállalkozások megfelelő alkalmasságának, képességeinek és kompetenciáinak a felmérése, tudatosítása és fejlesztése

– a kezdetekben preferált virtuális inkubációs eljárások, módszerek (internetes fórum, távoktatás, kompetencia, vállalkozási érettség felmérése, stb.) kevésbé „jön be” az olyan vállalkozások esetében, ahol kézi munkára, eszközök alkalmazására, emberek irányítására kell felkészíteni személyeket. A legfőbb tapasztalatunk az, hogy ismeretátadásra ezek az eszközök hatékonyak, de az igazi vállalkozóimagatartások mint a tervezés, a marketing nem sajátíthatók el hatékonyan virtuális formában. Tapasztaltuk, hogy ezek az ismeretek fő általánosságban sok egyedi jellegzetességgel, konkrét esetekben ellenpéldákkal színesebbek, mélyebb tartalmúak a valóságban,

– a személyes kapcsolatokon keresztül a konkrét üzleti együttműködés, cooworking munkahely, stb.) a valóságos együttműködés során alakíthatóak, fejleszthetőek hatékonyan a kezdő vállalkozóknak.

Az inkubátorház rendszeresen szervez vállalkozó-találkozókat, ahol piaci-kapcsolatépítő rendezvényeket és piacbővítő inkubációt végzünk.

– iparjogvédelmi szaktanácsadás,
– minőségbiztosítási szaktanácsadás,
– piaci, piackutatási, piaci szervezési és beszállítói szaktanácsadás,
– innovációs és kapcsolatépítési szaktanácsadás,
– képzési, munkaerő-piaci szaktanácsadás,
– vállalkozói kulcskompetenciák fejlesztésére vonatkozó tevékenységek

Küldetés


Az inkubátorház működésével összefüggő szakmai területeken elsősorban az ipari feldolgozóipar és a turizmus területén működő térségi és kapcsolódó, regionális és országos, valamint nemzetközi szinten szóba jöhető piaci termelési, szakmai együttműködési lehetőségek feltárása, folyamatos élénkítése és a kapcsolati lehetőségek kihasználásának a legfontosabb módszereinek és eszközeinek meghatározását végezzük. Esetenként példaértékű kapcsolatok, módszertani megoldások bemutatása, adaptálása és alkalmazási eszközeinek felhasználásával..
Az egyes vállalkozások és az inkubátorház piaci munkájának elősegítését szolgáló támogatások, bevonható források, lehetőségek feltárása és elérhetőségük kereteinek, módszereinek kialakítása.
A piackutatási eredmények felhasználása az inkubátorház és a betelepülő cégek, vállalkozók piaci stratégiáinak kialakítása, módszertan elsajátítása, átadása érdekében.

Módszertan


Egységes, illetve speciális betelepülési szerződés, megállapodás, személyre és vállalkozásra szabott komplex, de igény szerinti szolgáltatási csomag a standard és az egyedi igényeknek megfelelő speciális szolgáltatások vállalása (pénzügyi megoldások, további kockázati tőke, befektető keresése, egyedi képzési igényekre szervezett képzések).

A csökkenő kedvezmények elve mellett a fejlődő vállalkozásokat az egyébként „teltházas” üzemelés, a további bővülési lehetőség hiánya is új megoldások felé kényszeríti, amelyben segítséget nyújtunk.
Fontos módszer a sikeresen elinduló cégek beszállítóinak, a kapcsolódó induló, fejlődő cégeknek az inkubálása.
Feladatunk és módszerünk a nagyobb, beszállítókat integráló vállalatok igényeinek megfelelő kisvállalkozások szervezése, fejlesztése.

Célok


Egységes, illetve speciális betelepülési szerződés, megállapodás, személyre és vállalkozásra szabott komplex, de igény szerinti szolgáltatási csomag a standard és az egyedi igényeknek megfelelő speciális szolgáltatások vállalása (pénzügyi megoldások, további kockázati tőke, befektető keresése, egyedi képzési igényekre szervezett képzések).

A csökkenő kedvezmények elve mellett a fejlődő vállalkozásokat az egyébként „teltházas” üzemelés, a további bővülési lehetőség hiánya is új megoldások felé kényszeríti, amelyben segítséget nyújtunk.
Fontos módszer a sikeresen elinduló cégek beszállítóinak, a kapcsolódó induló, fejlődő cégeknek az inkubálása.
Feladatunk és módszerünk a nagyobb, beszállítókat integráló vállalatok igényeinek megfelelő kisvállalkozások szervezése, fejlesztése.

Közeli célok

 

 • Tata, Tatabánya, Komárom és a kapcsolódó térségek vállalkozóbarát jellegének, vállalkozókat vonzó képességének fejlesztése, erősítése társadalmi hasznossággal és környezeti szemlélettel megerősödött vállalkozások fejlesztésének segítése
 • a kezdő vállalkozók tájékoztatásának javítása, a szakmai tudás mellett a vállalkozói ismeretek és a vállalkozói kulcskompetenciák fejlesztése
 • új szolgáltatások teremtése és a meglévők összekapcsolása új minőségű szolgáltatások kialakításával
 • a vállalkozói versenyképesség növelése a különböző szakmákban próbálkozó kezdő, mikro és kisvállalkozások körében
 • a korábbiakban fejlesztett cégek munkájához speciálisan, szakmai együttműködés, vertikális termelési összekapcsolódás, stb. révén kapcsolódó tevékenységek piaci fejlesztéséve

 

 • üzleti kapcsolatok fejlesztése a „belső” (inkubátorba települt) és a „külső” (térségi) vállalkozásokkal,
 • új módszerű, piacfejlesztési szemléletű inkubáció megvalósítása.

 

 

Várt eredmények:

 • a fejlesztett ingatlan és eszközök legalább 80 %-os kapacitáskihasználása,
 • rentábilis működés,
 • hatásaiban vonzó gazdaságfejlesztési és oktatási inkubációs központ alakul ki a helyszínen térségi hatókörrel.

 

 

A feladat:

 • a gazdasági, vállalkozói potenciál -és erő szempontjából a térségben fejlődő gazdaság infrastruktúrájában vállalkozás-ösztönző, felkészítő, képző, szolgáltatásokat, példamutatást biztosítani
 • a városnak, az ipari parknak és a vállalkozói érdekképviseletnek nincs elég számú vállalkozásra felkészítő, vállalkozói kompetenciákat fejlesztő intézménye, megfelelő méretű, funkciójú és felszerelt, információs szolgáltató központja, amely megfelelően vonzaná és kiszolgálná a kezdő, fejlődő vállalkozásokat
 • a tervezett „inkubációs technológiai központ” projektünk fizikai, (építési, beszerzési elemei) megvalósítása mellett az üzleti, üzemeltetési terve új adatokra, új általános és piaci környezetre kell, hogy épüljön, mivel a pályázat elkészítésekor érvényesülő folyamatok (2018-19) jelentősen változhatnak, nem egészen a feltétlen tervezett irányban és várható mértékben
 • olyan program kialakítása, amely az inkubátorházba való betelepüléstől, a vállalkozásalapítástól a piaci stabilizálódásig segíti a vállalkozásokat a piaci, fejlesztési munkában elsősorban a már betelepült inkubáción átjutott megerősödött vállalkozások munkáját is segítendő – konkurensek helyett – együttműködő partnerek megszervezése, inkubálása, megerősítése.

A fejlesztés a hagyományos vállalkozásfejlesztési megoldások mellett új módszerek bevezetését is tartalmazza a preinkubáció, technológiai inkubációs hálózatok kialakítása és speciális együttműködési inkubáció területein.

Az inkubátorház szolgáltatásai egyszerre tartalmazzák:

-az induló vállalkozók személyes felkészítését szolgáló intézkedéseket, tevékenységeket és személyes kapacitások erősítését,

-a vállalkozások infrastrukturális, technikai, adminisztratív és szakmai fejlesztésének feltételeit,

-a be és kitelepülőkkel való folyamatos kapcsolatok fenntartását, a bennlévők piaci (innovációs, szervezeti, stb.) kapcsolatainak és kapacitásainak a fejlődési feltételeit.

A vállalkozások igénylik a direkt támogatásokat, képzési, tájékoztatási segítséget és gyakorlati tapasztalatok átadását. A kezdő vállalkozások leginkább veszélyeztetettek a versenyben, legkevésbé ismerik lehetőségeiket és korlátaikat, azokat a piaci mechanizmusokat, kapcsolatrendszereket, amelyek segítségével fejlődésük gyorsítható.

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot.

Kapcsolatfelvétel

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Megszakítás